Online munkavédelmi és munkaegészségügyi eszközök fejlesztése

A tevékenység révén olyan eszköz fejlesztése valósult meg, mely munkavállalók, munkáltatók, és munkavédelmi képviselők számára is segítséget jelent a jövőben a mindennapi munkavégzés során. A kifejlesztett eszközök alkalmazása hozzájárul a kockázatok csökkentéséhez, a munkahelyi balestek, egészségügyi kockázatok mérsékléséhez.

Online munkabiztonsági és munkaegészségügyi eszközök (IT fejlesztés)

Ágazat-specifikus online munkavédelmi és munkaegészségügyi eszközökhöz kapcsolódó informatikai fejlesztés valósult meg, mely révén létrejött egy komplex honlap, mely átfogó ismereteket (tesztek, tudásfelmérők, hasznos információkat) tartalmaz célcsoport specifikusan. A honlap szakmai anyagainak elkészítésében munkavédelmi szakértők, ellenőrök vettek részt.
Honlap elérhetősége: http://www.munkavedelem-jklm.hu/

Online munkavédelmi eszközök kidolgozása (tartalomfejlesztés)

Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység fejlesztését támogató online munkavédelmi eszközök készítése, pl. iratminták, jegyzőkönyvminták kidolgozása, kockázatértékelési módszertanok, felülvizsgálati adatlapok és módszertani útmutatók készítése, külső szolgáltató által biztosítva. Ezen dokumentumokat 2 db összefoglaló tanulmány tartalmazza. A tanulmányok két nagy területre koncentrálódnak: munkaegészségügy és munkabiztonság.

Az elkészült tanulmányok a Szakmai tartalom Tanulmányok menüpont alatt érhetők el.

Kutatás

Az információ, kommunikáció; pénzügy, biztosítási tevékenység; ingatlanügyek; szakmai, tudományos, műszaki tevékenység ágazatok ágazatban a munka világának összes szereplőjére, a munkáltatókra, munkavállalókra, foglalkozás-egészségügyi szolgálatokra és a munkabiztonsági szakemberekre külön-külön az egyedi sajátosságok figyelembevételével végeztük a kérdőíves felméréseket. Kitértünk a foglalkozás-egészségügy és a munkabiztonság általános helyzetének felmérésére a fent említett szereplők megkérdezésével, valamint vizsgáltuk azokat a sajátosságokat (ergonómia, pszichoszociális kockázatok, életkor), amelyek a munkavégzésből, a munkakörnyezetből, illetve a munkát végző személyből adódhatnak.
A kutatás eredményéről a jelentés a Szakmai tartalom Tanulmányok menüpont alatt olvasható.

Munkavédelmi képviselők ágazatspecifikus képzési tananyagának kidolgozása

A munkavédelmi képviselők képzési tananyagának kidolgozásakor fontos volt, hogy bevonásra kerüljenek azon ágazati szereplők (pl. vállalkozások, munkavédelmi- és munkaegészségügyi szakemberek, stb.) amelyek az ágazatot illetően releváns és hasznosítható tudással rendelkeznek. Ezen szakértők bevonásával egy olyan képzési tananyag került kidolgozásra, amely nem csupán a munkavédelmi képviselők számára biztosít olyan információkat, melyekkel a pályázati felhívásban meghatározott célok elérhetők, hanem alkalmas a munkáltatók széles körében való terjesztésére is.

Tájékoztató kiadványok készítése  

A projekt közvetlen célcsoportjainak tájékoztatásához fontosak azon kiadványok, melyek segítségével új ismeretekkel kézzelfogható formában szembesülhetnek az érintettek. A projekt során nyomtatott kiadványok készültek:

  1. A hatékonyság és a munkavédelem összefüggései
  2. Az érintett ágazatokban dolgozók jogainak gyakorlásához, feladataik teljesítéséhez szükséges ismeretek a munkavédelem tükrében
  3. A munkavédelem szerepe, jelentősége a munkáltató és a munkavállaló szempontjából az érintett ágazatokban dolgozók állományának körében, a munkáltatói és a munkavállalói érdekképviseletek felelőssége, teendői a munkavédelem terén
  4. A munkahelyi egészségmegőrző, munkaképesség fejlesztő programok lehetséges tartalma az érintett ágazatokban dolgozó állomány körében, alkalmazási területeik, a részvételt elősegítő, ösztönző megoldások
  5. A munkabiztonság, prevenció, megelőzés eszközei az érintett ágazatokban
  6. A munkavédelmi képviselők feladatinak összefoglalása

A kiadványok megtekinthetőek és letölthetőek a Szakmai tartalom Kiadványok menüpont alatt.

Médiakampány

A megvalósítás időszakában a projekt közvetlen célcsoportjainak, illetőleg közvetett érintettjeinek elérése a projekt hatékonyságát növelte, eredményeit fokozta. A médiakampány keretében, a kötelező nyilvánosság biztosításán felül több fórumon is megjelentünk (nyitó és zárórendezvény, sajtóközlemények)

Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

A projekt során jelen honlap készült el, amely célja a projekt főbb elemeinek bemutatása, az elkészült anyagok közzététele. Valamint biztosítottuk a projekt főbb elemeinek fotódokumentációját, valamint tájékoztató táblák is készültek.
A készült fotók a Galéria menüpont alatt találhatóak.