A hatékonyság és a munkavédelem összefüggései:

Kiadványunk első része a pénzügyi biztosítási, ingatlanügyek, szakmai, tudományos, műszaki tevékenység területén munkát végzők munkahatékonyságával és annak munkavédelemmel összefüggő kérdéseit tárgyalja. Kiadványunk kizárólag az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 9.Åò 13. (szervezett munkavégzés keretein belül végzett munka) bekezd.se szerinti foglalkoztatottakra terjed ki, de természetesen hasznos ismereteket nyújt minden olvasó számára…

 

 

 

Az érintett ágazatban dolgozók jogainak gyakorlásához, feladataik teljesítéséhez szükséges ismeretek a munkavédelem tükrében:

A WHO szerint az egészség nem csupán a betegség vagy a fogyatékosság hiányát jelenti, hanem a teljes fizikai, mentális és szociális jól-lét állapotát. Napjainkban „Az egészség olyan állapot, amelyet az anatómiai integritás, a teljesítményre való képesség, a személyes érték, a családi-, munka-, és közösségi szerep, a fizikai, biológiai és társadalmi stressz-szel való megküzdés képessége, a jó-lét érzése, a betegség és korai halál rizikóitól való mentessége jellemez.” Az egészség dimenzióit a biológiai, a lelki, a mentális, az érzelmi és a szociális tényezők jelentik…

 

 

 

A munkavédelem szerepe, jelentősége a munkáltató és a munkavállaló szempontjából az érintett ágazatokban dolgozók állományának körében, a munkáltatói és a munkavállalói érdekképviseletek felelőssége, teendői a munkavédelem terén:

A munkajog a munkaviszony és az érdekvédelem kérdéseit szabályozza. A legfontosabb magyar munkaügyi jogszabály a Munka Törvénykönyve, Magyarország munkajogi kódexe, amely a Magyarországon munkát vállaló és hazánkban munkavállalókat foglalkoztatók jogait és kötelességeit foglalja össze számos paragafusban. Jelentősen visszaszorul a felek kapcsolatában a kötelező erejű szabályozás, a törvény elsősorban a munkaviszony garanciális elemeit tartalmazza. A hangsúly a felek megállapodásain van. A törvény személyi hatálya kiterjed a munkaviszony alanyaira (munkáltató, munkavállaló), valamint a munkavállalók érdekképviseleti szervezeteire (szakszervezet, üzemi tanács)…

 

 

 

A munkahelyi egészségmegőrző, munkaképességfejlesztő programok lehetséges tartalma az érintett ágazatokban dolgozó állomány körében, alkalmazási területeik a részvételt elősegítő, ösztönző megoldások:

A munkavállalók egészségvédelme napjainkban nem csak létfontosságú, hanem stratégiai kérdéssé is vált, amely újabb nagy kihívást jelent az érdekvédelmi szervezetek életében, melynek főszereplőjének és egyben mozgató rugójának a Szakszervezetnek kell lennie, fel kell vállalnia azt a feladatot célként, amellyel a közegészségügy betölti azt a küldetését, amire múltja és vállalt társadalmi felelősségtudata kötelezi. Ugyanis, Magyarországon az elmúlt években egyre több fórumon esik szó az egészséges „munkavállalókról”, de sajnos nem kellő hangsúllyal és hatékonysággal történik meg az egészségmegőrzésre irányuló prevenció gyakorlati megvalósítása. Ezt igazolják a következő statisztikai adatok…

 

 

 

A munkabiztonság, prevenció, megelőzés eszközei az érintett ágazatokban:

Kiadványunk ezen részében a munkabiztonságról, a megelőzésről, és annak eszközeiről szeretnénk átfogó ismereteket nyújtani az Ön számára. Eddigiek során a munkáltató azon munkavállalóival foglalkoztunk, akik a munkáltató saját telephelyén, irodájában dolgoznak, most szeretnénk kitérni a különféle formában megbízást teljesítő munkavállalókra, hiszen ők is fontos részét alkotják az adott szervezet tevékenységének. Ezen munkavállalók is aktív részesei a vállalat életének, struktúrájának, és hozzásegítik a szervezetet a siker eléréséhez. Ezáltal elengedhetetlen ezzel a témával foglalkozni, hogy elérjük célunkat, amely a következő: „A holnap sikeres munkahelyei azok lesznek, amelyek már ma össze tudják egyeztetni az elképzeléseiket azzal az előrelátással, hogy befektessenek a munkavállalók egészségébe és biztonságába is”…

 

 

 

A munkavédelmi képviselők feladatainak összefoglalása:

Sorozatunk 6., egyben befejező kiadváyában a munkavédelmi képviselők feladatait, feladatköreit, a megválasztásukra vonatkozó jogi szabályozást mutatjuk be. Külön foglalkozunk a munkavédelmi képviselők munkajogi védelmével, ennek gyakorlatát a Bírósági döntés bemutatása fejezetben találhatják kiadványunkban. Célunk erősíteni a megválasztott, feladatukat jól végző munkavédelmi képviselők tudatában, hogy igenis, ők is védve vannak, a jog alkotója nem feledkezett meg róluk…